BAROKAH ADALAH PEMBERIAN ALLAH YANG SIFATNYA GHO'IB


Barokah adalah "ziyadatul-khoir ba'dal Khoir", atau bertambahnya kebaikan setelah kebaikan.
Barokah adalah autput dari amalan Istiqomah
Barokah adalah keindahan yang go'ib stelah beramal
Barokah adalah puncaknya hidup stelah menjalani kesabaran
Barokah adalah kunci pintu perjalanan hidup menuju kebahagiaan yang haqiqi.
Barokah adalah perilaku seseorang yang tidak mudah marah
Barokah adalah bukti kedamaian yang pernah tertulis oleh manusia
Barokah adalah hadiah dari allah SWT kepada hambanya
Barokah adalah harapan stiap orang bila berbuat sesuatu
Barokah adalah doa hidup bagi orang yang mempunyai cita-cita tinggi dalam kebaikan.

0 Response to "BAROKAH ADALAH PEMBERIAN ALLAH YANG SIFATNYA GHO'IB"

Post a Comment